Opstart buurtbus uitgesteld

Voor de aanpassingen aan de bussen i.v.m. corona is advies gevraagd aan o.a. TNO.
Er is nu besloten om ook te kijken naar de ventilatie.

Voor de veiligheid en gezondheid van chauffeurs en passagiers.
De verwachting is dat dit zal leiden tot extra vertraging.
Daardoor zal de startdatum (24 augustus) voor de buurtbussen zeer waarschijnlijk uitgesteld worden.
Zo gauw er meer duidelijkheid is zal dit via de websites van de dorpen bekend gemaakt worden.

We hopen en vertrouwen op ieders begrip en medewerking.

Vrijwilligersknooppunt

Beste mensen van Okkenbroek en omgeving,

Eind vorig jaar is er een Dorpsvisie opgesteld voor Okkenbroek.
Het doel hiervan was om te zien hoe we de leefbaarheid van Okkenbroek voor de toekomst in stand kunnen houden. Een van de initiatieven die hieruit zijn voortgekomen, is het vrijwilligersknooppunt.

Bij het vrijwilligersknooppunt kun je terecht als je (af en toe) ergens hulp bij nodig hebt.
Het gaat om praktische, incidentele ondersteuning die de verschillende officiële instanties, familie en omgeving even niet kunnen doen. Bijvoorbeeld als iemand die normaal met je meegaat naar dokter of ziekenhuis, een keer niet kan. Het vrijwilligersknooppunt probeert daar dan iemand voor te vinden.

Een vrijwilligersknooppunt bestond al in Lettele.
De vraag rees of je er dan zelf een moet starten of samenwerken met Lettele.
In overleg met het vrijwilligersknooppunt Lettele is tot het laatste besloten. Hiermee krijg je een groter bereik en (samen) minder overhead.

In bijgaand informatieformulier staat beschreven hoe het vrijwilligersknooppunt werkt.
En voor welke hulp je er terecht kunt.
De privacy van zowel hulpvrager als vrijwilliger neemt een belangrijke plaats in. Dat komt misschien wat formeel en bureaucratisch over. Maar zorgvuldigheid en (wederzijdse) betrouwbaarheid staan voorop. Daarmee hopen we ook de drempel om hulp te vragen zo laag mogelijk te leggen.

Voor het goed functioneren van het vrijwilligersknooppunt is het nodig dat er ook in Okkenbroek vrijwilligers en coördinatoren zijn.
Hierbij wordt dan ook een oproep gedaan voor vrijwilligers en coördinatoren. Je kunt je aanmelden bij ondergetekende (pjm.disselhorst@kpnplanet.nl of 0570-551790).
Aanmelden via Plaatselijk Belang mag ook (pbokkenbroek@gmail.com).

Open hier het informatieformulier in PDF.

Namens Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving,
Paul Disselhorst.

Bazar in Coronatijd

De Bazar door laten gaan zoals we gewend zijn kunnen we helaas niet in deze Coronatijd.
Hoe jammer we dat ook vinden!
Wij zien geen mogelijkheid om de regels waar we aan moeten voldoen te handhaven.

Het spijt ons, maar.......

We zijn wel bezig om toch op de eerste woensdag in november van ons te laten horen.
Op welke manier? Dat is nog een verrassing!

Dus wel tot horens of ziens op woensdag 4 november.

Hartelijke groet,

de bazargroep.

 

Okkenbroeker koerier

Vanaf september brengt plaatselijk belang weer de papieren versie van de Okkenbroeker koerier uit. De digitale versie kunt u inzien op de website onder “info: Okkenbroeker koerier”.

Uw kopij hiervoor kunt u op de website plaatsen tot uiterlijk dinsdag 1 september 2020. Uw tekst wordt dan automatisch in de Okkenbroeker Koerier geplaatst.

Ook jouw artikel of evenement in deze koerier maar heb je nog geen account?
Maak deze dan aan op okkenbroek.net, daarna kunt u een nieuwsartikel en/of een evenement aanmaken.
Lukt het u niet om kopij op de website te plaatsen, dan kunt u deze inleveren bij:
Gerda ten Have (e-mail gm.tenhave@gmail.com)

De volgende koerier komt begin januari 2021 weer uit.

Met vriendelijke groet,
Gerda ten Have

' Okkenbroeks Feest Corona-Proof ' 

Ondertussen is de Corona-ediitie van het Okkenbroeks Feest achter de rug en wat hebben we een geslaagde dag gehad.

Er was een grote deelname aan de Vossenjacht, er deden wel 73 kids mee! In het dorp stonden 15 vossen verdekt opgesteld waarvan 1 echte vos, heel goed vermomd!
Bij iedere vos was een letter te verdienen om een woord mee te maken. Alle groepen hebben gewonnen, want iedereen heeft de letters kunnen verzamelen tot het woord: Zomervakantie 2020. Tot slot werd er geen stoelendans gehouden, maar een coronaproof hoepeldans. De winnaars waren Suus, Koen en Bloeme. 

In de middag werd er een bingo gehouden voor de ouderen uit het dorp. Het cafe zat vol en iedereen hing aan de lippen van Betsie en Annette. De strijd om schoonmaakmiddel en een pak koffie was groot. Na afloop werd er gezamenlijk patat gegeten om de middag goed en samen af te sluiten. 

Dit keer digitaal en online, een pubquiz. Er waren ruim 25 teams die meededen uit Okkenbroek, Bathmen en Heeten. Jolanda en Marloes werden aan de praat gehouden met een lekker koud coronaatje.
De 1e prijs werd gewonnen door team Hepi44: Rob, Finy, Henk, Hanny, Hans, Anny, Ria en John. De 2e prijs werd gewonnen door Team Import en de 3e prijs door Bie Mekaare. Het winnende team sleepte een cadeaubon voor het Pannenkoekhuis binnen. Alle prijzen zijn persoonlijk dezelfde avond nog rondgebracht door Jolanda en Marloes en iedereen was razend enthousiast over deze corona editie van het Okkenbroeks Feest 2020.

We hopen volgend jaar weer op een groot feest, in gezonde levende lijven!

Gegroet, de Feestcommissie

Tom Oortwijn, Luuk Teeselink, Ina Stam, Thomas Steegink, Siebren Zwijnenberg, Bart Fiere, Marloes Haverkamp, Linda Schreijer, Suzanne Spikker en Esther Graaskamp

Ontwikkeling en behoud van het Sallandse landschap

landschap algemeen 4

Graag willen wij een nieuw initiatief onder de aandacht brengen bij landeigenaren (agrariërs en particulieren) die het Sallandse landschap een warm hart toedragen. Het is belangrijk dat we de kenmerkende elementen als houtwallen, singels, heggen en hagen maar ook hoogstamboomgaarden, knotwilgen, kikkerpoelen en lanen uitbreiden, behouden of weer in oude staat herstellen. Dat is niet alleen in het belang van de eigenaar, maar de kosten liggen daar vaak wel. Daarom heeft de provincie besloten geld beschikbaar te stellen, waarmee een groot deel van de kosten kunnen worden vergoed.

Stichting Kostbaar Salland heeft met steun van alle partners in de Salland Deal in 2019 een geslaagd subsidieverzoek ingediend bij de provincie Overijssel, waarmee nieuwe activiteiten op het gebied van landschapsbeheer kunnen worden ontplooid. Eén van de gebieden waar zij in 2020 een pilot willen starten is het gebied Okkenbroek – Lettele.

Wij willen graag met mensen in Okkenbroek en Lettele (en directe omgeving) in contact komen die hier interesse in hebben, zodat we gezamenlijk kunnen optrekken.

Wil je meer informatie of meedoen stuur dan even een mailtje naar Pedro Aarnink via p.aarnink@caiway.nl. Een vergelijkbaar project is het project van Stichting Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele, zie de website)/

Graag (vrijblijvend) opgeven voor 31 juli 2020.

Theo Hoge (Okkenbroek)
Pedro Aarnink (Lettele)

Met ingang van 24 augustus rijdt de buurtbus weer.
Men wil alle buurtbussen tegelijk weer laten beginnen.
En er moeten nog aanpassingen gedaan worden aan de bussen.
Daarom is een eerdere datum niet haalbaar.

Voor passagiers is een mondkapje verplicht.
Niet alleen ter bescherming van jezelf, maar ook van de andere passagiers.
Wie geen mondkapje draagt wordt NIET meegenomen.

Het gevaar voor Corona is namelijk nog niet verdwenen.
En de chauffeurs behoren (bijna) allemaal tot de risicogroep.
We hopen en vertrouwen dus op ieders begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Paul Disselhorst.

Inmiddels is iedereen op de hoogte, en we zagen het allemaal aankomen. Helaas geen Okkenbroeks Feest dit jaar in levende lijven. Om toch het feestgevoel te laten kriebelen in dat weekend zijn we als Feestcommissie om tafel gegaan om iets vervangends te organiseren, weliswaar Corona-proof, voor jong en oud.. En we kunnen zeggen, we hebben iets leuks!

  1. Met de ouderraad van de basisschool is er een leuke kinderochtend georganiseerd met een Vossenjacht door het dorp.. misschien lopen er wel echte vossen rond. Help jij ze mee zoeken? Opgeven bij Ellen Wunderink.
  2. Betsie en Annette maken de ouderen enthousiast voor een middagje ouderwets Bingoën inclusief mooie prijzen en een hapje en een drankje. Vanaf 14.00 uur staat er een kop koffie klaar en om 14.30 trappen we de Bingo af met de eerste ronde.
  3. In de avond lopen Jolanda en Marloes warm voor het presenteren van de Okkenbroeks Feest Dorps Pubquiz. Gewoon vanaf je loungeset of keukentafel en met lekkere hapjes. Heb je die avond hulp nodig bij het inloggen, of wil je je alvast aanmelden, stuur gewoon even een appje naar de Feestcommissie 0644485819

Houd zaterdag 4 juli vrij in je agenda en volg ons via de site en social media!

Gegroet, de Feestcommissie

Tom Oortwijn, Luuk Teeselink, Ina Stam, Thomas Steegink, Luke van der Kolk, Siebren Zwijnenberg, Bart Fiere, Marloes Haverkamp, Linda Schreijer, Suzanne Spikker en Esther Graaskamp

 

Vanaf heden is via de website van Lettele (www.lettele.nl/ol2 ) de website van de Stichting Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele (kortweg OL2) bereikbaar.

OL2 is betrokken bij allerlei initiatieven, die ernaar streven om het Sallandse landschap in onze omgeving te behouden en waar mogelijk uit te breiden of  te herstellen.

We zijn gestart als groep om namens landeigenaren in Lettele en Okkenbroek een contract te sluiten met Stichting Kostbaar Salland, waarmee we de aanleg, herstel en onderhoud van typerende Sallandse landschapselementen voor een groot deel kunnen financieren.

Doordat we een stichting zijn, kunnen we ook meedingen naar andere subsidiemogelijkheden van gemeenten en provincie en andere instellingen voor het behoud en stimulering van een levendig en natuurlijk platteland. Zo zijn we inmiddels betrokken bij het overleg over Landschapsbeheer2.0 en is er een contact met de groep die ruimte geeft voor pilots die leiden tot een aanpak van streekeigen landschapsbeheer.

Onze website geeft je een indruk van wat de stichting doet en kan doen voor het Sallandse landschap.

Ben jij eigenaar van een stuk grond met een landschapselement, zoals een houtwal, een akkerrand, een rij knotwilgen, fruitbomen of een kikkerpoel , die je wilt blijven onderhouden of verder wilt ontwikkelen, bezoek dan onze website en neem dan met ons contact op. Dan kijken wij of we je verder kunnen helpen. 

Stichting Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele

Inmiddels is iedereen op de hoogte, en we zagen het allemaal aankomen. Helaas geen Okkenbroeks Feest dit jaar in levende lijven. Om toch het feestgevoel te laten kriebelen in dat weekend zijn we als Feestcommissie om tafel gegaan om iets vervangends te organiseren, weliswaar Corona-proof, voor jong en oud.. En we kunnen zeggen, we hebben iets leuks!
Voor alle basisschool kinderen wordt er zaterdagochtend een Vossenjacht door het dorp georganiseerd met de meest gekke en maffe vossen. Vanaf 20.30 uur word je online verwacht voor een heuse pubquiz met een leuke hoofdprijs!
Houd zaterdag 4 juli vrij in je agenda en volg ons via de site en social media!