Beste  mensen in en rond Okkenbroek,

Zoals u wellicht mee heeft gekregen zal de oud papierinzameling vanaf 22 mei a.s. op een geheel andere manier plaatsvinden.

Vanaf dat moment kan men  elke vierde zaterdag van de maand de nieuwe container met het blauwe deksel aan de weg zetten en komt de wagen van Circulus Berkel deze legen binnen de gemeentegrenzen van Deventer.

De opbrengst van het papier komt ook dan ten goede van More Music Orkest en Vrienden van de Kerk van Okkenbroek.

MAAR............ook dan wordt er een beroep gedaan op vrijwilligers die een aantal keren per jaar mee willen rijden met de wagen met zijlader die  in het buitengebied rijdt óf mee willen lopen met de wagen met achterlader die in de bebouwde kom de ronde doet. Dit, om containers die niet goed op de plek staan, goed neer te zetten.

More Music Orkest heeft al een lijstje met  vrijwilligers; vanuit de Vrienden van de Kerk zijn er ook een paar aanmeldingen maar het zou heel mooi zijn als we er nog een aantal bij zouden kunnen krijgen. Want hoe meer er zijn, hoe minder vaak men aan hoeft te treden!

Men hoeft niet per se donateur te zijn van de Vrienden; er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar en een maximum van 65 jaar.

Dus: meld u aan, het is voor het goede doel!

Zoals gesteld: de inzameling vindt straks alleen plaats binnen de gemeentegrenzen van Deventer.
Wij danken al degenen die nét daarbuiten wonen en al die jaren zo trouw het oude papier hebben gedoneerd aan  beide doelen!

Wie gaat er mee op weg?

Wie gaat er mee op weg? Op weg waar naar toe, zult u zich afvragen. Nou op weg naar een vernieuwd, toekomstbestendig Dorpshuis Ons Centrum!

Zoals velen van jullie weten is eind 2019, in een samenwerking met de Okkenbroekers, de besturen van Plaatselijk Belang en Ons Centrum en Kulturhus en met ondersteuning vanuit de gemeente, de Dorpsvisie Okkenbroek opgeleverd. Hieruit zijn inmiddels diverse mooie initiatieven ontstaan en uitgewerkt. En nu is het de beurt aan het onderdeel voorzieningen en dan specifiek de doorontwikkeling van ons Dorpshuis, Ons Centrum. Een goed moment aangezien de gemeente bereid is dit initiatief te ondersteunen met een subsidie.

Ons Centrum biedt momenteel een scala aan mogelijkheden. Zo is onze horecavoorziening Café Nooit Gedacht er gehuisvest en bevinden zich er zalen en onze sporthal. Daarom is Ons Centrum de thuisbasis van veel van onze verenigingen en clubs. Echter met name de zalen zijn verouderd en hun functionaliteit is daarmee beperkt en gedateerd. Onze wens is een toekomstbestendig Dorpshuis voor Okkenbroek, maar dan is er nog wel werk aan de winkel!

Onder normale omstandigheden hadden we jullie graag uitgenodigd voor een startbijeenkomst in Ons Centrum. Gezien de huidige Corona maatregelen zit dat er helaas niet in. Maar we hebben jullie wel heel hard nodig. Dus heb je ideeën over Ons Centrum, mis je dingen in het dorp of wil je benadrukken wat behouden moet worden of wil je gewoon graag betrokken worden bij deze belangrijke ontwikkeling voor ons dorp, meld je dan aan! We maken dan binnenkort een wandelafspraak met jou om zo alle input op te halen vanuit ons dorp. 

Dus wil je meedenken of doen, ga dan met ons mee op weg! 

Samen naar een mooi, toekomstbestendig Dorpshuis Ons Centrum.

Onze wandelschoenen staan klaar! Die van jou ook?

Aanmelden kan tot 15 mei bij theohoge@outlook.com

Namens de besturen van Ons Centrum en Plaatselijk Belang,

Stefan, Hendrik, Henk, Ria en Patricia

Theo, Paul, Geeke, Sander en Rico

V&L Okkenbroek

Sportvereniging V en L,

Door de coronamaatregelen hebben we helaas moeten besluiten de jaarvergadering uit te stellen tot het moment dat het weer is toegestaan. Ook de Jan Bakker Ochtend zal op een nader te bepalen datum plaatsvinden.

Na een lange tijd van stilzitten hebben een aantal sporten de draad weer opgepakt. Namelijk Streetdance, Aerobics en Spinning. Uiteraard moet dit in de buitenlucht gebeuren en in groepjes van 4 personen.

Nogmaals een oproep namens de Volleybalgroep. Ze zijn dringend op zoek naar nieuwe leden. Het komt regelmatig voor dat ze met te weinig zijn zodat de avond niet door kan gaan.

Er wordt gespeeld op maandagavond van 20.30 tot 21.30.

Lijkt het je leuk om mee te doen, meld je dan aan!

Ook bij de andere sporten zijn nieuwe leden zeer Welkom!!

 

Beoefent u nog geen sport kom dan gerust eens een kijkje nemen in de sporthal van Ons Centrum. Bovendien kunt u gebruik maken van 2 gratis proeflessen.

Bij V&L kunt u kiezen uit de volgende takken van sport:

Maandagavond          spinning en volleybal

Dinsdagavond            streetdance

Woensdagavond        aerobic/bodypump en spinning

Donderdagavond        zaalvoetbal

Wilt u meer informatie over onze vereniging ga dan naar onze website www.okkenbroek.net/venl

of stuur een mail naar vl-okkenbroek@live.nl

Bestuur V&L Okkenbroek

Ons mooie plan voor de viering van 75 jaar Bevrijding kon vorig jaar niet doorgaan. We hadden gehoopt dat we dit jaar een “uitgesteld” feest konden vieren maar helaas…… dat zit er niet in!
Gelukkig mogen we de inmiddels ontvangen subsidie bewaren tot volgend jaar maar de gemeente geeft ons wél de boodschap mee dat het geld dan ook echt moet worden besteed aan “75 + 2 jaar Bevrijding”.
Dát zullen we doen!
5 mei-commissie Okkenbroek

Alleereerste Guppies paasspeurtocht voor alle kids!

1e en 2e Paasdag hangen er door het dorp en bos hazen en eieren met een letter erop. Verzamel ze alle 12 en puzzel het woord! Je kunt hier een lekkere prijs mee winnen die je op kunt halen bij Jolanda aan de Okkenbroekerveldweg 4.

Alle kinderen zijn welkom om mee te doen, ook al woon je niet in Okkenbroek! Dus doe gezellig mee, heb je direct een lekkere frisse neus!

Groetjes de Guppie leiding 

pasen

Beste Okkenbroekers,

Door de Corona maatregelen heeft de jaarvergadering vorig jaar niet door kunnen gaan. Om dezelfde reden heeft ook dit jaar de vergadering nog niet plaats kunnen vinden. Zodra de maatregelen zijn versoepeld en er weer ruimte is, zal er weer een jaarvergadering worden georganiseerd. We zullen dit dan aankondigen op de gebruikelijke kanalen.

De kascommissie heeft inmiddels haar werk gedaan. Het financieel overzicht is akkoord bevonden.

Van de bestuursleden is dit jaar Geeke in 't Hof aftredend - en herkiesbaar.

Heb je ideeën over hoe je zou willen dat Okkenbroek er over een jaar of 5 uitziet? Over 15 jaar? 50 zelfs? Vind je het leuk om hierover mee te praten met een gezellige, positief ingestelde club dorpsgenoten? Meld je dan aan als bestuurslid voor het PB. Dit kan door een berichtje naar een van de bestuursleden (Theo, Paul, Geeke, Rico, Sander), of door een mailtje te sturen naar pbokkenbroek@gmail.com.

Ook als je vragen hebt voor PB, of voor het melden van zaken waarvan je wilt dat PB ermee aan de slag gaat, mail naar pbokkenbroek@gmail.com.

De automatische incasso van de contributie zal medio april plaatsvinden (uiteraard alleen voor leden die een machtiging hebben afgegeven).

Met vriendelijke groet,

Bestuur PB Okkenbroek

Donderdag 25 maart hebben alle kinderen van ICB WereldWijzer hun Palmpaasstok weer prachtig versierd op school. Via het digi bord was dominee Gert ook aanwezig voor een mooi verhaal en uitleg over de versiering van de Palmpaasstok. Vrijdag 26 maart is er een mini Palmpaas optocht om 13.30. De kinderen lopen dan vanaf school via de kerk (waar ds. Gert ook aanwezig is) het dorp in. Het zou leuk zijn als er veel mensen langs de weg staan om de stokken te bewonderen!

Zondag 28 maart is er een online Palmpaasviering mmv. kids van onze school, te zien via kerkdienstgemist.nl/bathmen.

graag tot vrijdag langs de route!

In 2019 is er een dorpsvisie opgesteld voor Okkenbroek.
In het kader hiervan is de werkgroep communicatie opgericht. Met als doel om meer bekendheid te geven aan Okkenbroek. De werkgroep heeft een boekje gemaakt met informatie over ons mooie dorp.
Er staat in wat er zoal te doen en te zien valt in en om Okkenbroek.
Het boekje is bedoeld voor nieuwe inwoners. Maar er staat veel in wat mogelijk niet bij iedereen bekend is.
Daarom heeft het bestuur van PB besloten om het boekje te verspreiden.
Het zal binnenkort op alle adressen in Okkenbroek en omgeving bezorgd worden.

Bestuur Plaatselijk Belang Okkenbroek e.o.

Over een paar weken komt de nieuwe Okkenbroeker koerier weer uit. Uw kopij hiervoor kunt u op website plaatsen tot uiterlijk dinsdag 6 april 2021. Uw tekst wordt  dan automatisch in de Okkenbroeker Koerier geplaatst.

Ook jouw artikel of evenement in deze koerier en heb je nog geen account?

Maak deze dan aan op okkenbroek.net, daarna kun je een nieuwsartikel en/of een evenement aanmaken.
Lukt het u niet om kopij op de website te plaatsen, dan kunt u deze inleveren bij:
Gerda ten Have (e-mail gm.tenhave@gmail.com)

De volgende koerier komt begin september 2021 weer uit.

Met vriendelijke groet,
Gerda ten Have

Het gaat heel goed met de verkoop van de nieuwbouwwoningen. Okkenbroekers die zich vooraf bekend hadden gemaakt hebben het recht gekregen van eerste reactie. Daar is door minder mensen dan verwacht gebruik van gemaakt. Maar inmiddels hebben zich na de publicatie op Funda bij Bulsink Makelaars ruim 40 serieuze belangstellenden gemeld. Volgens hen is er voldoende belangstelling voor alle type huizen.

Als voorwaarde voor de start van de bouw was gesteld dat meer dan 70% van de woningen moest zijn verkocht. Volgens de makelaar zal dat geen enkel probleem opleveren. Dat betekent dat we nog in dit jaar te maken krijgen met bouwwerkzaamheden en straks met nieuwe inwoners in ons dorp.