Het mysterie van de mast…

Sinds jaar en dag staat achter Ons Centrum een zendmast ten behoeve van telecommunicatie. Stond moet ik eigenlijk zeggen want de mast is verdwenen, zomaar van de ene op de andere dag weg zonder dat iemand het heeft gezien. Volgens een buurtbewoner: “zo’n ding neem je ook niet zomaar even mee”. Een andere buurtgenoot opperde dat het wellicht een verloren gegane traditie van pinkstergrappen betreft en dat “deze wel weer eens opduikt”. Naar verluidt verdween de mast gedurende een nacht of in het weekend.

 Omdat de mast volgens onze informatie eigendom is van Ons Centrum willen we graag in contact komen met diegene die dit mysterie voor ons op kan lossen. Tips zijn welkom op dorpshuis@okkenbroek.net