• Home
  • Nieuws
  • Informatie over de nieuwbouw in Okkenbroek

Informatie over de nieuwbouw in Okkenbroek

Heel vaak wordt ons gevraagd hoe het nu staat met de voortgang van de geplande nieuwbouw. Heel begrijpelijk want het duurt ook al zo lang en het is zo vaak niet doorgegaan. En hoe graag we er dan ook iets van willen zeggen, vaak valt er niets of weinig te melden. Voor iedereen onbevredigend.

Op Facebook heb je wellicht kunnen volgen dat Anke Haverslag in actie is gekomen. Zij heeft met dezelfde mensen contact gemaakt waarmee ook wij als Plaatselijk Belang al in gesprek waren. We hebben afgesproken om verder samen op te trekken.

Op donderdag 27 augustus hebben wij als PB een uitgebreid gesprek gevoerd met Haase Bouw, de aannemer en ontwikkelaar die de huizen gaat bouwen. Dat was een constructief gesprek waarin zij vertelden over hun contacten met de Gemeente Deventer en over de wijziging van het bestemmingsplan en de verdere vergunningen die nodig zijn. Zij hebben daaruit voorlopig geconcludeerd dat al die procedures in maart 2021 kunnen zijn afgerond. En na hun voorbereidingstijd zouden zij dan in mei 2021 kunnen starten met de bouw. Zij willen dan graag aan de slag maar moeten wachten totdat alle vergunningen er zijn. Zij lieten ons ook de tekeningen zien van het totale plan en van de vier verschillende types woningen die er worden gebouwd. Een rijtje van vier starterswoningen, met drie slaapkamers en een ruime tuin en parkeerplaats voor de deur, een twee onder een kap woning met eigen garage, een levensloopbestendige woning en een splitlevel woning. In totaal dus 8 nieuwe huizen voor starters en voor doorstromers.

Maar zij gaan pas starten met de bouw wanneer zes van de geplande acht woningen zijn verkocht.

Dat gaat natuurlijk via de makelaar en via bekende kanalen als Funda, maar wij willen ook graag dat de huizen eerst door Okkenbroekers of mensen uit de directe omgeving worden gekocht. Voor starters dus of voor mensen die willen doorstromen naar een grotere woning.

Samen hebben we afgesproken om op donderdagavond 24 september een voorlichtingsavond te organiseren waarin we de situatie van nu en de mogelijkheden van de toekomst bespreken met mogelijk geïnteresseerde kopers en met de direct betrokken bewoners in de buurt. Voor alle duidelijkheid nu alleen nog voor die twee groepen en niet voor iedereen die gewoon als Okkenbroeker belangstelling heeft voor de ontwikkeling. Want in verband met Corona-afspraken kunnen wij die voorlichting slechts geven aan een kleine groep. Wel zeggen wij bij deze toe dat wij een verslag van beide bijeenkomsten zullen publiceren na die avond en u kunt ons als PB er daarna naar vragen. Mogelijk organiseren wij dan zelf nog een extra avond, maar ook die heeft beperkingen wat betreft de grootte van de groep.

Op 24 september ontvangen wij eerst, van 19.30 - 20.45 uur alle mensen die echt belangstelling hebben voor de aankoop van een van deze woningen. Wij weten dat er een groep jongeren is die heel graag in ons dorp willen (blijven) wonen en die zijn reeds op de hoogte gesteld van deze avond. Voor de (andere) woningen zoeken wij in eerste instantie, ook via de krant, mensen in Okkenbroek en omgeving die interesse hebben voor een van de vier typen woningen. Maar als zij willen komen op die avond moeten zij zich van tevoren melden bij ons als organisatoren via de email van Plaatselijk Belang: pbokkenbroek@gmail.com . Alleen na aanmelding ben je op dat moment welkom.

Op diezelfde avond ontvangen wij van 21.15 – 22.15 uur alle direct omwonenden en betrokkenen om ook hen te laten zien hoe de plannen eruit zien en hoe dat hun leefomgeving verandert. Natuurlijk weten zij al jaren dat op deze plek gebouwd gaat worden en verwachten wij geen grote bezwaren.

In onderling overleg zijn kleine aanpassingen best mogelijk zodat we daarmee bezwarenprocedures kunnen voorkomen.

Voor beide voorlichtingsmomenten zijn naast Haase ook de makelaar en de architect uitgenodigd om hun verhaal te doen en ook de gemeente zal aanwezig zijn om goed uit te doeken te doen hoe alle nodige procedures werken en ook om te vertellen hoever zij daar al mee zijn. Omdat we met twee verschillende doelgroepen werken kan die informatie meer op maat worden aangeboden.

Het blijft jammer dat we niet meteen alle belangstellenden kunnen uitnodigen maar in coronatijd is dat nu eenmaal niet anders. We vragen daarvoor uw begrip.

Wel hebben wij van de makelaar een mooie impressie ontvangen van de nieuwbouw waarin u een goed beeld krijgt van het totale plan en van de verschillende onderdelen.

Die vindt u ook als presentatie op de website.

Namens Anke Haverslag en Plaatselijk Belang,

Theo Hoge

 

impressie 3 Photo 2    impressie 4 Photo 2

impressie 7 Photo 3    impressie 8 Photo 2

impressie 12 Photo 2