Skip to main content

Nieuws

Voortgang landschapsproject OL2

Beste dorpsgenoten,
Graag praten wij jullie weer bij over de voortgang van ons landschapsproject Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele. Een half jaar geleden heeft onze nieuwe voorzitter verteld over zijn start binnen onze stichting en over de ondertekening van de overeenkomst Groene en Blauwe Diensten tussen Stichting Kostbaar Salland (SKS) en OL2 voor de deelnemers fase 2.
landschap project

 

 

 

 

We hopen binnenkort een goede totaaloverzicht te hebben en we streven er naar om in de winter 2024/2025 de meeste landschapselementen aan te leggen of te herstellen.
Als laatste willen we nog even melden dat ons jaarverslag 2023 is te vinden op onze website (onder Verslagen)

Pedro Aarnink, bestuurslid OL2 – mei 2024