Skip to main content

Organisatie en bestuur

Ons Centrum valt onder de Stichting Okkenbroek’s Dorpshuis “Ons Centrum”. Om alles vervolgens in goede banen te leiden, is er uiteraard een stichtingsbestuur en zijn er een aantal werkgroepen voor alle praktische en meer uitvoerende zaken.

De kurk waar Ons Centrum op drijft (zowel qua bestuur als qua praktische uitvoering), is de grote inzet, beschikbaarheid en het enthousiasme van de vele vrijwilligers uit het dorp Okkenbroek en het omliggende buitengebied. Samen zetten we er met elkaar de schouders onder en zorgen we dat Ons Centrum ook daadwerkelijk dé plek is in het dorp waar iedereen zich welkom weet en zich thuis voelt.

We werken momenteel met een drietal werkgroepen:

 • Werkgroep vrijwilligers

  Deze werkgroep regelt en coördineert de inzet van de vele vrijwilligers, die op de door-de-weekse avonden ervoor zorgen dat Ons Centrum altijd open kan zijn. Daarnaast regelt deze werkgroep de inkoop.
  De werkgroep bestaat momenteel uit: Elian de Kleine, Annie Welgraven, Frieda en Henk Volkerink.

 • Werkgroep activiteiten

  Doel van deze werkgroep is om zoveel mogelijk activiteiten te bedenken en te (laten) organiseren in Ons Centrum. Zodat Ons Centrum -nog meer dan nu al het geval is- ook echt dé ontmoetingsplek bij uitstek kan worden in en van het dorp. Voor deze werkgroep zijn we nog op zoek naar versterking. Wil je ook een bijdrage leveren? Meld je dan aan en stuur een mailtje naar dorpshuis@okkenbroek.net.

 • Werkgroep beheer en onderhoud

  Het spreekt voor zich dat zowel het gebouw als het bijbehorende terras, sportveld en de tuin het nodige werk aan beheer en onderhoud met zich mee brengt.
  Centrale spin in het web is hier Henk Jansen. Samen met een groot aantal vrijwilligers regelt Henk dat alles er altijd op en top verzorgd uit ziet, schoon is en keurig wordt bijgehouden.

Tenslotte het bestuur zelf. Dat kent momenteel de navolgende bemensing:

 • Voorzitter:
  Patricia Bangma
 • Secretaris:

  Henk Jansen

 • Penningmeester:
  Mariëlle van Kempen
 • Leden:

  Ria Klein Lebbink
  Theo Overduin
  Marjolein Vos

 • Notulist:

  Henk Kerkdijk

 • Algemeen email adres:

Social media Ons Centrum: