Skip to main content

Verenigingen

Vrienden van de kerk van Okkenbroek

Medio november 2012 is de Stichting vrienden van de kerk van Okkenbroek opgericht.

Doelstelling van deze stichting is het behoud van de gebouwen, dus de kerk, de consistorie en de pastorie, voor Okkenbroek. Deze gebouwen zijn, naast andere, beeldbepalend voor ons dorp.
Het bestuur bestaat uit Luc Rabou, Nicol Jeurlink, Geeke in 't Hof en Henk Hogeweg (deze laatste als vertegenwoordiger van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek). En daar mogen nog best wat mensen bij!

Wij zullen middelen moeten vinden om daarmee het onderhoud van de gebouwen te kunnen financieren. Ook nu de Protestantse Gemeente te Okkenbroek is opgegaan in de Protestantse Gemeente Bathmen - Okkenbroek.
Waar we nu eerst op inzetten is het vinden van veel goede vrienden die jaarlijks een kleine (groot mag ook) financiële bijdrage willen doen zodat we de gebouwen wel voor Okkenbroek kunnen blijven behouden. Daarnaast zullen we elk jaar in overleg en als het kan in samenwerking met Ons Centrum een aantal activiteiten organiseren.
Dit jaar willen we ons vooral bekend maken tijdens de kunstfietsroute en het dorpsfeest.
Hoe dit alles in de toekomst eruit gaat zien en welke stappen er gezet moeten worden hangt af van de middelen die we kunnen genereren. Kosten van onderhoud zijn op jaarbasis begroot op ongeveer € 10.000,-

U kunt zich via ons e-mailadres alvast aanmelden als vriend, heel graag dan met naam en adres. Ons e-mailadres: ..
U ontvangt dan in de komende maanden een brief van ons met informatie hoe u de stichting kunt steunen.

De Vrienden van het kerkje van Okkenbroek zijn ook via Facebook te volgen: www.facebook.com/vriendenkerkokkenbroek.
Heeft u tips hoe we het kerkgebouw kunnen promoten? Laat het weten via onze Facebook-pagina!

De Vrienden van de kerk hebben de status culturele ANBI gekregen! kerk okkenbroekDat betekent, dat bij een gift aan de Vrienden er een extra aftrek gedaan mag worden bij de belastingaangifte voor de Inkomstenbelasting.
Zie ook www.belastingdienst.nl/ANBI.

Eenmalige giften zijn ook welkom. Het bankrekeningnummer van de Vrienden van de kerk: NL29RABO0190434686.
Wij danken u voor elke gift!

 

Adres

  • Straat: Oerdijk 228
  • Postcode: 7435 PL